Giúp e bài này với

  • 647
  • bình luận cuối: Trịnh Phan Thanh - 27/09/2017

Nguyễn Xuân Hoàng - đăng 26/09/2017

Giải giúp e với : cho m=0,02kg ;k=1N/m . lực mst = 0,02; ban đầu lò xo bị nén 10cm rồi buông nhẹ . g=10N/m^2. tính tốc độ lớn nhất

2 bình luận
Trịnh Phan Thanh - đăng 27/09/2017

Chào em!

bài này có thể giải như sau:

tại cân bằng mới lò xo bị nén một đoạn = mg.(hệ số ma sát trượt)/k = 0,02x0,02x10/1=0,004(m) = 0,4cm

vì vậy suy ra tốc độ cực đại bằng = ( 10 - 0,4)x căn ( k/m) = 9,6x5x1,414 = 67,87cm/s

Thân


Hiệu Huy - đăng 28/09/2017

lực mst chứ có phải hệ số mst đâu ạ