Cuộc thi Seameo Celll Olympiad

  • 360
  • bình luận cuối: Viet Talent Olympiad - 12/10/2023

Viet Talent Olympiad - đăng 11/08/2023

Cuộc thi Seameo Celll Olympiad được tổ chức thường niên tại Việt Nam.

2 bình luận
Viet Talent Olympiad - đăng 12/10/2023 - Sửa: 12/10/2023

https://celllo.org/

CUỘC THI SEAMEO CELLLO

 

1. Đơn vị chủ trì: Trung tâm khu vực về học tập suốt đời của tổ chức SEAMEO tại Việt Nam (SEAMEO CELLL).

Trung tâm SEAMEO CELLL thuộc Tổ chức Bộ trưởng Giáo dục các nước Đông Nam Á và trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam.

(SEAMEO - Southeast Asian Ministers of Education Organization - Tổ chức Bộ trưởng Bộ Giáo dục các nước Đông Nam Á.

 

2. TÊN GỌI CUỘC THI

- Tên đầy đủ Tiếng Việt: Cuộc thi SEAMEO CELLL OLYMPIAD dành cho học sinh phổ thông ASEAN

- Tên Tiếng Anh: SEAMEO CELLL OLYMPIAD

- Tên viết tắt: SEAMEO CELLLO

 

3. MỤC ĐÍCH CUỘC THI

Trung tâm SEAMEO CELLL sáng lập cuộc thi mang tên SEAMEO CELLLO nhằm các mục đích sau:

- Tạo cơ hội cho học sinh phổ thông Việt Nam và học sinh các nước Khu vực Đông Nam Á được giao lưu, thể hiện khả năng học tập các môn học và khả năng sử dụng ngôn ngữ Tiếng Việt, Tiếng Anh.

- Tạo sân chơi phát triển năng lực, trí tuệ cho học sinh Tiểu học, Trung học cơ sở (THCS), Trung học phổ thông (THPT) trong nước và Khu vực Đông Nam Á ở các lĩnh vực giáo dục phổ thông cơ bản.

- Tạo cơ hội cho học sinh trong nước và Khu vực Đông Nam Á tham gia bài thi trên máy tính, tích cực hội nhập quốc tế, đồng thời chuẩn bị tâm thế cho học sinh Việt Nam và học sinh các nước trong Khu vực tham gia các Chương trình đánh giá học sinh quốc tế bằng bài thi trên máy tính (trong đó có PISA, TIMSS, PIRLS …), tiến tới tổ chức kỳ thi SEA PLM trên máy tính.

 

4. CẤU TRÚC CUỘC THI

Cuộc thi SEAMEO CELLLO sẽ được tiến hành qua 02 vòng thi.

 Vòng 01: Thí sinh được lựa chọn đăng ký thi một hoặc nhiều môn thi khác nhau, bài thi sẽ được thực hiện thi trên máy tính có kết nối mạng. Đề thi sẽ kết hợp giữa câu hỏi trắc nghiêm và câu hỏi mở.


 Vòng 02: Thí sinh đăng ký tham gia dự thi ở Vòng 1 từ 02 môn trở lên, trong đó có môn thi bắt buộc là Tiếng Anh. Bài thi sẽ được thực hiện thi trên máy tính có kết nối mạng. Đề thi sẽ kết hợp giữa câu hỏi trắc nghiêm, câu hỏi mở và phỏng vấn.

 

5. DANH SÁCH CÁC MÔN THI

- Môn thi dành cho học sinh Tiểu học: môn Toán, Đọc hiểu (Tiếng Việt), Tiếng Anh. Kiến thức đánh giá chủ yếu ở Lớp 3.

- Môn thi dành cho học sinh THCS: môn Toán, Đọc hiểu (Ngữ văn), Tiếng Anh, Khoa học Tự nhiên, Khoa học xã hội. Kiến thức đánh giá chủ yếu ở Lớp 7.

- Môn thi dành cho học sinh THPT: môn Toán, Đọc hiểu (Ngữ văn), Tiếng Anh, Vật lý, Hoá học, Sinh học, Lịch sử, Địa lý. Kiến thức đánh giá chủ yếu ở Lớp 10.


6. LỆ PHÍ CUỘC THI

Thí sinh tham gia cuộc thi SEAMEO CELLLO sẽ đóng lệ phí cho mỗi môn thi là 300.000 vnđ cho mỗi vòng thi.

 

7. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

 

A. Cơ cấu giải thưởng của mỗi môn thi khi kết thúc Vòng 1 – Thi nhận Giải thưởng

Ban Tổ chức chọn một trong 02 cách thức trao giải thưởng nhằm đảm bảo quyền lợi tốt nhất cho học sinh như sau:

 

 Cách 1. Chọn theo tỷ lệ điểm kết quả bài làm của học sinh

- Giải Vàng: Học sinh đạt kết quả từ 81% điểm bài thi trở lên. Học sinh nhận Giấy Chứng nhận giải Vàng và quà tặng của Trung tâm SEAMEO CELLL.

- Giải Bạc: Học sinh đạt kết quả từ 71% đến 80% điểm bài thi. Học sinh nhận được Giấy Chứng nhận giải Bạc của Trung tâm SEAMEO CELLL.

- Giải Đồng: Học sinh đạt kết quả từ 61% đến 70% điểm bài thi. Thí sinh nhận được Giấy Chứng nhận giải Đồng của Trung tâm SEAMEO CELLL.

- Giải Khuyến khích: Học sinh đạt kết quả từ 50% đến 60% điểm bài thi. Thí sinh nhận được Giấy Chứng nhận giải Khuyến khích của Trung tâm SEAMEO CELLL.

 

Cách 2. Chọn theo tỷ lệ học sinh xuất sắc

- Giải Vàng: Chọn 10 % tỷ lệ học sinh đạt kết quả cao nhất. Học sinh nhận Giấy Chứng nhận giải Vàng và quà tặng của Trung tâm SEAMEO CELLL.

- Giải Bạc: Chọn 20 % tỷ lệ học sinh đạt kết quả cao tiếp theo sau khi chọn xong Giải Vàng. Học sinh nhận được Giấy Chứng nhận giải Bạc của Trung tâm SEAMEO CELLL.

- Giải Đồng: Chọn 30 % tỷ lệ học sinh đạt kết quả cao tiếp theo sau khi chọn xong Giải Bạc. Học sinh nhận được Giấy Chứng nhận giải Đồng của Trung tâm SEAMEO CELLL.

- Giải Khuyến khích: Chọn 10 % tỷ lệ học sinh đạt kết quả cao tiếp theo sau khi chọn xong Giải Đồng. Học sinh nhận được Giấy Chứng nhận giải Khuyến khích của Trung tâm SEAMEO CELLL.

 

B. Cơ cấu giải thưởng của mỗi môn thi khi kết thúc Vòng 2 – Thi nhận học bổng

- Số lượng học bổng và trị giá học bổng tuỳ thuộc vào các cơ sở giáo dục cấp học bổng.

- Số lượng học bổng của các cơ sở giáo dục được Trung tâm SEAMEO CELLL công bố tại website của Trung tâm SEAMEO CELLL và trang web celllo.org trước kỳ thi Vòng 1 tối thiểu 15 ngày.

- Trị giá học bổng có thể lên đến 2 tỷ hoặc 3 tỷ VNĐ/ 01 suất học bổng toàn phần.

 

*Mọi chi tiết vui lòng đọc thể lệ cuộc thi


Viet Talent Olympiad - đăng 12/10/2023

celllo olympiad