CHÍNH SÁCH BẢO MẬTCăn cứ theo chính sách bảo mật thông tin cá nhân tại Điều 68 đến Điều 73, Mục 1 Bảo vệ thông tin cá nhân trong thương mại điện tử (Chương V) quy định tại Nghị định 52/2013/NĐ-CP.


1. Mục đích thu thập thông tin cá nhân
Để truy cập và sử dụng dịch vụ trên website Onthi247.vn, khách hàng được yêu cầu đăng ký thông tin cá nhân (email, họ tên,…).

2. Phạm vi sử dụng thông tin cá nhân:
- Thông tin chi tiết của khách hàng như email, họ tên… sẽ được lưu trữ để đảm bảo quyền lợi cho chính khách hàng khi sử dụng dịch vụ trực tuyến.
- Khi cần thiết, chúng tôi có thể sử dụng những thông tin này để liên hệ đến khách hàng với mục đích: Gửi thư ngỏ, thư cảm ơn, thông báo thay đổi gói dịch vụ, quyền lợi khách hàng (nếu có)…


3. Thời gian lưu trữ thông tin
- Tất cả thông tin cá nhân của khách hàng đều được lưu trữ trong hệ thống máy chủ của công ty ngay khi khách hàng thao tác đăng ký thông tin trên website: Onthi247.vn

4. Quản lý và chia sẻ thông tin cá nhân
- Ngoại trừ việc sử dụng thông tin cá nhân khách hàng như đã nêu trong chính sách, chúng tôi cam đoan không tiết lộ thông tin cá nhân khách hàng ra bên ngoài.

5. Phương tiện và công cụ để khách hàng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân
- Bất cứ lúc nào muốn, khách hàng cũng có thể chỉnh sửa thông tin cá nhân của mình ngay trên website: Onthi247.vn

6. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng
- Chúng tôi coi trọng việc bảo mật thông tin cá nhân và sẽ sử dụng các biện pháp tốt nhất để bảo vệ thông tin khách hàng.
- Tuy nhiên, chúng tôi khuyến cáo khách hàng nên tự bảo mật thông tin cá nhân của mình, không cung cấp hoặc chia sẻ thông tin cho bất kỳ ai khác nếu không cần thiết. Trong trường hợp khách hàng cung cấp thông tin cá nhân cho người khác dẫn đến việc mất quyền lợi sử dụng các gói dịch vụ, chúng tôi không chịu trách nhiệm.
onthi247.vn