Tổ chức thi và cấp chứng chỉ Tiếng anh ngày 20/4/2019 trên máy tính.

16:26 09/04/2019

Tổ chức thi và cấp chứng chỉ Tiếng anh bậc 2, 3, 4, 5 theo Khung NLNN 6 bậc dùng cho Việt Nam tương đương các cấp độ A2, B1, B2, C1 theo khung CEFR

Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức thi và cấp Chứng chỉ tiếng Anh theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam theo Công văn 5543/BGDĐT-QLCL ngày 6/12/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

1. ⏰⏰ ⏰ Thông tin về việc đăng kí thi kỳ thi tháng 4 năm 2019:

Bài thi: Thí sinh thi bậc 3, bậc 4, bậc 5 chọn 1 trong 2 ca
Ca 1: Sáng ngày 20/4/2019
Giờ thi: 7h - 11h15
Ca 2: Chiều ngày 20/4/2019
Giờ thi: 13h - 17h15

Bài thi: Thí sinh thi bậc 2
Sáng ngày 21/4/2019
Giờ thi: 7h - 10h30

⛔⛔⛔Ghi chú: - Nộp hồ sơ và đóng tiền thi: từ ngày 2/3/2019 đến ngày 29/3/2019 (Thí sinh nên đăng kí dự thi sớm. Trường sẽ ngưng nhận đăng kí thi trước 29/3/2019 nếu hết chỗ thi).

- Hội đồng thi có thể đề nghị thí sinh đổi ca thi bằng cách gọi điện thoại hoặc gửi email đến thí sinh trước ngày 14/4/2019.

- Hình thức thi: 🖥⌨🖥⌨🖥⌨Thi cả 4 kỹ năng Nghe, Đọc, Viết và Nói trên máy vi tính.

- Địa điểm thi: Trường ĐHSP TP.HCM, 280 An Dương Vương, quận 5.

- Lệ phí thi: 1.800.000 đồng.

*Lệ phí thi dành riêng cho học sinh Trường Trung học Thực hành, sinh viên, học viên sau đại học, cán bộ của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh: 1.200.000 đồng. Khi nộp tiền lệ phí thi nộp kèm theo bản photo giấy tờ có liên quan (thẻ học sinh, thẻ sinh viên, thẻ học viên, ...)

- Chứng chỉ: ️🥇️🥇️🥇 Sau bốn tuần kể từ ngày thi, thí sinh đạt yêu cầu được Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh cấp Chứng chỉ năng lực tiếng Anh bậc 2, 3, 4, 5 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam tương đương các cấp độ A2, B1, B2, C1 theo Khung CEFR.